Work in hand

Werken aan de hand is naast longeren een goede manier om het paard onbelast te kunnen trainen. Zo kan deze vorm van grondwerk een voorbereiding betekenen voor het rijden. 

Daarbij is dit ook een manier van trainen waarmee je de band met het paard kan versterken. Hiernaast levert het werken aan de hand ook een bijdrage aan de mobiliteit, recht gerichtheid en verzameling van het paard. Met Werk a/d hand kunnen we het paard in alle zijgangen en piaffe trainen.